Начало

             Заповядайте в сайта на “СОЛИНЕКС”АД – предпочитаният доставчик на широк спектър от логистични и складови услуги в областта както на производството и съхранението на хранителни стоки и стоки от животински произход, така и на междинното съхранение на странични животински продукти (СЖП) категория 3, и последваща експедиция за термично и физично обезвреждане и преработка.

              Посещавайки нашия сайт, Вие ще получите възможност да се запознаете, както с дейността и развитието на дружеството, така и с актуалните тенденции на пазара на логистични и складови услуги.                                                             
             В сайта ще намерите подробна и актуална информация за предлаганите услуги, условията на доставка, състоянието и нивото на оборудване на материалната база и съоръженията за складово обслужване, пакетаж, ко-пакетаж, етикетиране и нестандартни складови манипулации,;
            Нашето уважение към всички настоящи и бъдещи партньори и клиенти на дружеството намира израз и в усилията ни да бъдем на разположение денонощно.
           При необходимост от каквато и да било допълнителна информация, или разяснения, моля не се колебайте да се обърнете към мениджмънта на дружеството, като Ви уверяваме, че ще бъдем щастливи да ви улесним!

Заповядайте!