Транспорт и съхранение на СЖП

“СОЛИНЕКС” АД осъществява транспорт и съхранение на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора и на продукти от странични живонски продукти /СЖП/ категория 3.