Контакти

E-Mail: solinex@solinex.bg

Офис София:

Ул. "Алабин" № 34 ет. 3

Изпълнителен директор:
GSM: 0884605555

 

Офис с. Петърч „хладилна складова база Солинекс”

Изпълнителен директор:

Телефон: 07116/21-68
GSM: 0884605555

Администрация:

Телефон: 07116/28-67
Факс: 07116/21-84


 

Обратна връзка с нас:

*Задължителни полета: