Услуги

Съхранение, манипулиране и вътрешен транспорт на опаковани хранителни продукти, трупно месо и нехранителни продукти с изключение на петролни горива, взривни вещества и газообразни продукти на химическата промишленост.
- Шоково замразяване на месо, плодове и зеленчуци без предварителна подготовка и последващо опаковане на същите.
- Преопаковане на консуматорски в „Кеш Енд Кери“ единици по заявка на клиента.
- Етикетиране на продукти по заявка на клиента.
- Съхранение на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора и на продукти, получени от странични животнсипродукти /СЖП/ кат.3 .и последваща експедиция за термично и физично обезвреждане или преработка.

Активът на дружеството, изцяло частен, се състои от изградена складова база на площ от 27 817 кв.м., на която са изградени 9 блока с температурен диапазон на съхранение на продукти от -20С до +20С